තරු වැස්ස 2016

තරු වැස්ස 2016

හැව්ලොක් නේවාසිකාගාරයේ සිසුවියන් විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ” තරු වැස්ස” විවිධ ප්‍රසංගය මෙවරත් ඇති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් නේවාසිකාගාර පරිශ්‍රයේදී උපකුලපතිතුමා, ශිෂ්‍ය අනුශාෂකතුමා හා ලේඛකාධිකාරීතුමන්ගේ හා සෙසු ආරාධිත අමුත්තන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  2016.01.19 දින පවත්වන ලදී.